środa, 12 października 2011

Trzymaj Formę - program działań na rok szkolny 2011 / 2012


Trzymaj Formę
w
Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie
Rok szkolny 2011/2012
Koordynator programu – mgr Anna Maria Sierecka

W tym roku szkolnym planujemy:
I.ROZWIJAĆ ZAINTERESOWANIA SPORTOWE I  REKREACYJNE

Sposób realizacji:
1. Rozgrywki klasowe w piłkę nożną, siatkową i koszykową.
2. Rozgrywki w badmintona i tenis stołowy.
3. Turnieje szachowe.
4. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze.
5. Wycieczki na basen do Prokopowa, Jarocina i Krotoszyna.
6. Zawody w aerobiku.
II. PROPAGOWAĆ IDEĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA
Sposób realizacji:
1. Akcja plakatowa promująca zdrowy tryb życia.
2. Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej.
3. Dzień zdrowej żywności.
4. Akcja informacyjna na temat HIV i AIDS oraz udział w konkursie.
5. Szkolne seminarium „ Co wiesz o AIDS ?”
6. Warsztaty arteterapeutyczne ( panowanie nad emocjami).
7. Wprowadzenie do asortymentu sklepiku szkolnego zdrowych produktów ( soki, świeże owoce, jogurty, świeże zdrowe kanapki)
8. Udział uczniów w kursie pierwszej pomocy.
9. Pokazy pierwszej pomocy organizowane przez Szkolną Grupę Ratunkową.
10. Badania grup dyspanseryjnych prowadzone przez pielęgniarkę szkolną.
11. Stała pomoc ambulatoryjna prowadzona przez pielęgniarkę szkolną.
III. PROFILAKTYKĘ ZDROWOTNĄ.
Sposób realizacji:
1. Programy profilaktyczne realizowane przez specjalistów.
2. Spotkanie z fizjoterapeutą nt. wad postawy i ich zapobieganiu.
3.Akcja plakatowa – profilaktyka uzależnień – alkoholizm, nikotynizm, narkomania.
4. Akcja informacyjna „ Czy wiesz co jesz?”.
5. Samokontrola piersi – pogadanka wśród uczennic klas gimnazjalnych oraz ich mam.
6. Profilaktyka zdrowotna – pogadanki.
7. Program profilaktyczny „ Mamo, tato nie zaczadźmy się”.
8. Badania przesiewowe bilans 14-latka ( waga, wzrost, ciśnienie krwi, wzrok, słuch).
IV. EDUKACJĘ PROEKOLOGICZNĄ.
Sposób realizacji:
1. Zbiórka makulatury.
2. Zbiórka zużytych baterii.
3.Udział w akcji „ Sprzątanie Świata”.
4. Realizacja treści o tematyce ekologicznej na lekcjach wychowawczych, biologii, chemii, geografii.
V. WSPÓŁPRACOWAĆ Z RODZICAMI
Sposób realizacji:
1.      Spotkanie z rodzicami – poruszane tematy: bezpieczeństwo uczniów w drodze do i z szkoły, działania związane z programem Trzymaj Formę, planowane zawody i imprezy o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
2.      Pogadanka i rozdanie ulotek informacyjnych o problemach związanych z wiekiem dojrzewania, wadami postawy oraz używkami wśród małoletnich.
3.      Akcja informacyjna „Mamo, tato nie zaczadźmy się”, rozdanie broszur informacyjnych.
4.      Zebrania z Radą Rodziców i podejmowanie działań na bieżąco zgłaszanych przez rodziców.
5.      Udział w świętach szkolnych.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza